Vincity là loại hình căn hộ giá bình dân phát triển bởi tập đoàn Vingroup.

Vincity là loại hình căn hộ giá bình dân phát triển bởi tập đoàn vingroup.

Tôi là Hoàng Long, hiện đang công tác tại Khải Hoàn Land trong vài trò tư vấn kinh doanh & đầu tư dự án bất động sản. Mobile: 0938.588.006 - 0976.099.006.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *